Bizonyítványaikat vehették át a gyakorló ápolók

Lezárult az EFOP-3.8.1-14-2015-00001 Felzárkóztató egészségügyi ápolói szakképzési program első szakasza, melyben 16 fő vehette át gyakorló ápolói bizonyítványát a Soproni Gyógyközpontban

Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ közreműködésével folytatott felzárkóztató ápolói egészségügyi szakképzési program lehetőséget ad az ellátórendszerben dolgozó, OKJ előtti szakképesítéssel rendelkezők számára az OKJ-s szakképesítés megszerzésére, így szakmai előmenetel biztosítására az élethosszig tartó tanulás jegyében.

A képzésre járók életkoruknál fogva, illetve alacsony szakképesítésük, ebből következően pedig alacsony besorolási kategóriájuk és alacsony jövedelmük miatt - hátrányos helyzetben vannak. Tovább nehezíti a helyzetüket, hogy OKJ-ban nem szereplő szakképesítésük miatt a szakképesítés-ráépülésekbe nem csatlakozhatnak be, így nem tudnak speciális szakirányú képzettséget szerezni.
A megfelelő számú és megfelelő szakmai végzettséggel rendelkező humánerőforrás javítani képes az egészségügyi ellátás színvonalát, a biztonságos betegellátást, javul a beteg egészségi állapota, csökkenhet a kórházi ápolási napok száma, a kvalifikált munkaerő biztosításával pedig változhat az egészségügyi ellátórendszer társadalmi megítélése.
A pályázati támogatás több elemet tartalmaz:
 - a hallgatók számára a gyakorló ápoló majd az erre épülő ápoló szakképesítés megszerzését térítésmentesen
 - az elméleti és gyakorlati oktatás munkaidőként történő elismerése
 - havi 30 000 Ft motivációs ösztöndíj nyújtása
 - szakmai vizsga költségeinek átvállalása
 - ingyenes tananyag biztosítása
 - a képzés idejére a műszakot átvállaló kollégának helyettesítési díj

A képzési program részeként a Soproni Gyógyközpontban 16 fő gyakorló ápolói szakképesítés megszerzését igazoló bizonyítvány átadására került sor, így a bizonyítványok átadásával hivatalosan is az első OKJ-s szakképesítést megszerezték a hallgatók.