Munkatársaink

Dr. Sipos József † főorvos

In Memoriam

Dr. Sipos József 1947-ben Zalaegerszegen született. Édesapja mérnök, édesanyja pedagógus volt. Az orvostudományi egyetemet „Summa cum laude” minősítéssel végezte 1971-ben Pécsett. Orvosi tevékenységét Zalaegerszegen kezdte meg a kórház patológiai osztályán, amelynek vezető főorvosa volt 1986. július 1. - 2005. január 2. között.

2005. január 3- tól a Soproni Gyógyközpont Pathologiai Osztályának osztályvezető főorvosaként dolgozott nyugdíjba vonulásáig. Ezt követően is a szakmában tevékenykedett, 2009-től napjainkig Osztályunk aktív munkatársa volt.

1975 óta dolgozott az immunpatológiai és a cytokémiai módszerek bevezetésén és fejlesztésén a diagnosztikában. Munkásságáért 1986-ban mint az immunológiai csoport vezetője munkatársaival együtt „Megyei Alkotói Díjat” kapott.

1987 - 1988-ban „The Wellcome Trust” ösztöndíjjal dolgozott és tanult Londonban a Kings College Hospital Liver Unit-nál a Mc Farlane vezette biokémiai munkacsoportban.

Kezdeményezője, szervezője és aktív résztvevője volt a Dunántúli Patológus Klubnak.

1992 - 2006-ig tagja volt a hazai Patológus Szakmai Kollégiumnak.

1994 óta a New York-i Akadémia tagja.

2002 - ben a Magyar Patológusok Társasága „Romhányi György emlékéremmel” tüntette ki.

2004 - ben vehette át a „Pro Urbe Zalaegerszeg” díjat.

A patológia hírnevét öregbítette határainkon túl is, hiszen hazai és külföldi tudományos fórumokon több mint 250 előadással, tudományos közleménnyel szerepelt. Életének nagy részét a betegek között, a munkahelyén töltötte.

Emberséggel, nagy tudással és magas szakmai színvonalon folytatott orvosi, tudományos munkásságával, klinikopatológiai szemléletével nagy elismerésre tett szert.

Három gyermeket neveltek fel feleségével, dr. Wessely Judit genetikus főorvossal.

Széles körű műveltsége, emberi tartása méltán vívta ki környezete tiszteletét.

Súlyos betegségével sokáig sikerrel megbirkózott. Végül 2015.január 2-án Isten magához szólította.

Fájdalmasan éljük meg elvesztését.

Tanítványainak tekintjük magunkat, akik elkötelezettjei orvos-szakmai, klinikopatológiai, etikai szemléletének. Emlékét hálával, szeretettel és tisztelettel őrizni fogjuk.

Sopron, 2015.01.05.

Dr. Ringelhan Birgit
Soproni Gyógyközpont
Pathologiai Osztály
oszt.vez.főo.