Közzétételi adatok

2016. évi költségvetési beszámoló
5 millió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű szerződések

1. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK
1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők
1.1.1. Elérhetőségi adatok
Hivatalos név: Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet
Székhely: 9400 Sopron, Győri út 15.
Postacím: 9400 Sopron, Győri út 15.
Telefonszám: + 36-99/514-200
Faxszám: + 36-99/514-250
Központi elektronikus levélcím: igazgatosag@sopronigyogykozpont.hu
A honlap URL-je: www.sopronigyogykozpont.hu
Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége:
Telefonszám: + 36-99/514-200
Telefaxszám: + 36-99/514-250
Ügyfélfogadás helye: 9400 Sopron, Győri út 15. III. emelet Titkárság
Postacím: 9400 Sopron, Győri út 15.
Elektronikus levélcím: info@sopronigyogykozpont.hu
Az ügyfélszolgálati vagy közönségkapcsolati vezető neve: Rádonyi Zsanett titkárságvezető
Az ügyfélfogadás rendje: Előzetes bejelentkezés alapján, előre egyeztetett időpontban.
1.1.2. A szervezeti struktúra
1.1.3. A szerv vezetői
1.2. A felügyelt költségvetési szervek
1.2.1. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv:
1.3. Gazdálkodó szervezetek
1.3.1. A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek
1.4. Közalapítványok
1.4.1. A szerv által alapított közalapítványok
1.5. Lapok
1.5.1. Lapok
1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szervek
1.6.1. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv
1.7. Költségvetési szervek
2. TEVÉKENYSÉGRE, MŰKÖDÉSRE VONATKOZÓ ADATOK
2.1 A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre
2.2 A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok
2.3 Közszolgáltatások
2.3.1. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből biztosított közszolgáltatások megnevezése
2.3.2. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből biztosított közszolgáltatások tartalmának leírása
2.3.3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből biztosított közszolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás
2.3.4. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből biztosított közszolgáltatások díjának és az abból adott kedvezmények mértéke
2.4. A szerv nyilvántartásai
2.4.1. A közfeladatot ellátó szerv által saját fenntartású adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltetlen kérdőív) jegyzéke
2.4.2. A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái
2.4.3. A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatokhoz való hozzáférés módja
2.4.4. A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatokról való másolatkészítés költségei
2.5. Nyilvános kiadványok
2.6. Döntéshozatal, ülések
2.7. A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
2.8. Pályázatok
2.9. Hirdetmények
2.10. Közérdekű adatok igénylése
2.10.1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje
2.10.2. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve
2.10.3. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége (postacíme, földrajzi helye, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme)
2.10.4. Az adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve
2.10.5. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai
2.10.6. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek
2.10.7. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél
2.11. Közzétételi listák
2.11.1. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös közzétételi lista
2.11.2. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó egyedi közzétételi lista
3. GAZDÁLKODÁSI ADATOK
3.1. A működés törvényessége, ellenőrzések
3.1.1. Vizsgálatok, ellenőrzések listája
Alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések listája 2017.
Alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések listája 2016.
3.1.2. Az Állami Számvevőszék ellenőrzései
3.1.3. Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok
3.1.4. A működés eredményessége, teljesítmény
Indikátorok
3.1.5. Működési statisztika
3.2. Költségvetések, beszámolók
3.2.1. Éves költségvetések
A Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet éves (elemi) költségvetése 2016.
A Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet éves (elemi) költségvetése 2015.
A Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet éves (elemi) költségvetése 2014.
A Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet éves (elemi) költségvetése 2013.
3.2.2. Számviteli beszámolók
A Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet számviteli törvény szerinti beszámolója 2015.
A Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet számviteli törvény szerinti beszámolója 2014.
A Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet számviteli törvény szerinti beszámolója 2013.
3.2.3. A költségvetés végrehajtása
3.3. Működés
3.3.1. A foglalkoztatottak
3.3.2. Támogatások
3.3.3. Szerződések
3.3.4. Koncessziók
3.3.5. Egyéb kifizetések
3.3.6. Európai Unió által támogatott fejlesztések
KEOP 5.3.0/A/09-2010-0075
KEOP 7.4.0/09-2010-0011
KEOP 5.6.0/E/15-2015-0021
TÁMOP 6.2.4.A-11/1-2012-0051
TÁMOP 6.2.2./A-09/2-2010-0023, Projektösszesítő, Sajtóközlemény
TÁMOP 6.2.2./A-11/1-2012-0054
TÁMOP 6.2.2./A-11/1-2012-0005, Projektösszesítő, Sajtóközlemény
T.I.O.P. 2.2.8.
T.I.O.P 2.2.6.
T.I.O.P. 2.2.4. - 09/1/2010-0012
KEHOP-5.2.11-16-2016-00026
KEHOP-5.2.10-16-2016-00070
3.3.7. Közbeszerzés