Váltás akadálymentes nézetre

Közérdekű adatok

A menüpont kialakításának dátuma: 2017.11.15.
Közzétételi lista a Soproni Gyógyközpont részére átadott adományokról
50.000 Ft értéket meghaladó intézményi adományok 2023. évi összesített listája FRISSÍTVE: 2024.01.02.
50.000 Ft értéket meghaladó intézményi adományok 2024. évi összesített listája FRISSÍTVE: 2024.06.19.

Alapító okirat
Alapító okirat (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva)
1. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK
1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők
1.1.1. Elérhetőségi adatok
Hivatalos név: Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet
Székhely: 9400 Sopron, Győri út 15.
Postacím: 9400 Sopron, Győri út 15.
Telefonszám: + 36-99/514-200
Faxszám: + 36-99/514-250
Központi elektronikus levélcím:
A honlap URL-je: www.sopronigyogykozpont.hu
Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége:
Telefonszám: + 36-99/514-200
Telefaxszám: + 36-99/514-250
Ügyfélfogadás helye: 9400 Sopron, Győri út 15. III. emelet Titkárság
Postacím: 9400 Sopron, Győri út 15.
Elektronikus levélcím:
Az ügyfélszolgálati vagy közönségkapcsolati vezető neve: Adorján Eszter Judit titkárságvezető
Az ügyfélfogadás rendje: Előzetes bejelentkezés alapján, előre egyeztetett időpontban.
1.1.2. A szervezeti struktúra
Organogram FRISSÍTVE: 2024.03.08.

A szervezeti egységek feladatainak leírását a "Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok" 2.1.2. pontjában közzétett Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza.
1.1.3. A szerv vezetői
A Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet vezetői FRISSÍTVE: 2022.01.01.
A Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet nem betegellátó osztályainak/egységeinek vezetői FRISSÍTVE: 2024.07.01.
A Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet betegellátó osztályainak/egységeinek vezetői FRISSÍTVE: 2024.07.16.


1.2. A felügyelt költségvetési szervek
1.2.1. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv:
A Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt nem áll közfeladatot ellátó szerv.

1.3. Gazdálkodó szervezetek
1.3.1. A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek
A Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet tulajdonában nem áll vagy részvételével nem működik gazdálkodó szervezet.

1.4. Közalapítványok
1.4.1. A szerv által alapított közalapítványok
A Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet nem alapított közalapítványt.

1.5. Lapok
1.5.1. Lapok
A Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet nem alapított lapot.

1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szervek
1.6.1. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv
1.6.1.1. Név: Belügyminisztérium

Székhely: 1051 Budapest, József Attila utca 2-4.
Telefonszám: + 36-1/441-1000
Telefax: + 36-1/795-0151
Postacím: 1903 Budapest, Pf.: 314
Elektronikus levélcím: ugyfelszolgalat@bm.gov.hu
Honlap címe: https://www.kormany.hu/belugyminiszterium

Központi Ügyfélszolgálati Iroda:

Ügyfélszolgálati telefon (nonstop): 1818; Külföldről: +36 (1) 550-1858
E-mail: ugyfelszolgalat@gm.gov.hu
Levelezési cím: BM Civilkapcsolati és Ügyfélszolgálati Osztály, 1903 Budapest Pf. 314.
Személyes ügyfélfogadás: kizárólag a köznevelési intézmények által kiállított dokumentumok közbenső hitelesítése céljából, a 061-441-1531, ill. a 061-999-4544 telefonszámon előre egyeztett időpontban.
(Részletes tájékoztatónkat a “Közérdekű információk és adatok/Egyéb/Tájékoztató és háttéranyagok” rovatban találja “Tájékoztató a köznevelési intézmények által kiállított dokumentumok Belügyminisztériumban történő közbenső hitelesítéséről” címmel.)

1.6.1.2. Név: Országos Kórházi Főigazgatóság
Országos Kórházi Főigazgató: dr. Révész János
Székhely: 1125 Budapest, Diós árok 3.
Telefonszám: + 36-1/356-1522
Telefax: + 36-1/375-7253
Postacím: 1525 Budapest, 114. P.O.B. 32.
Elektronikus levélcím: okfo@okfo.gov.hu
Honlap címe: www.okfo.gov.hu

ARCHÍVUM
Név: Állami Egészségügyi Ellátó Központ
Székhely: 1125 Budapest, Diós árok 3.
Telefonszám: + 36-1/356-1522
Telefax: + 36-1/375-7253
Postacím: 1525 Budapest, 114. P.O.B. 32.
Elektronikus levélcím: aeek@aeek.hu
Honlap címe: www.aeek.hu

Ügyfélkapcsolat:

Emberi Erőforrás Fejlesztési Főigazgatóság
(volt Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ)
Központi telefonszám: + 36-1/919-0343

Ügyfélfogadás: http://www.enkk.hu/index.php/hun/elerhetosegek/ugyfelfogadas
Állami Egészségügyi Ellátó Központ központi telefonszáma: +36-1/356-1522
Állami Egészségügyi Ellátó Központ Kommunikációs Osztály: +36-1/224-741

1.7. Költségvetési szervek

A Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet nem alapított költségvetési szervet.

2. TEVÉKENYSÉGRE, MŰKÖDÉSRE VONATKOZÓ ADATOK
2.1 A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre
2.1.1. A Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök
Jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök FRISSÍTVE: 2023.02.02.
2.1.2. Szervezeti és működési szabályzat
Szervezeti és működési szabályzat FRISSÍTVE: 2024.03.08.
ARCHÍVUM
2.1.3. Személyes adatok kezeléséről szóló szabályzat, Egészségügyi Adatok Kezeléséről és Védelméről szóló Szabályzat, Kamerarendszer Működtetésének Szabályzata
Egészségügyi Adatok Kezeléséről és Védelméről szóló Szabályzat FRISSÍTVE: 2024.01.19.
Kamerarendszer működtetésének szabályzata FRISSÍTVE: 2018.06.12.
Kamerarendszer szabályzat 1A. mell. - Tájékoztató a kamerával történő megfigyeléshez kapcsolódó adatkezelésről FRISSÍTVE: 2018.06.12.
Kamerarendszer szabályzat 1B. mell. - Tájékoztató a kamerával történő megfigyeléshez kapcsolódó adatkezelésről FRISSÍTVE: 2018.06.12.
Kamerarendszer szabályzat 1C. mell. - Tájékoztató a kamerával történő megfigyeléshez kapcsolódó adatkezelésről FRISSÍTVE: 2018.06.12.
Kamerarendszer szabályzat 1D. mell. - Tájékoztató a kamerával történő megfigyeléshez kapcsolódó adatkezelésről FRISSÍTVE: 2018.06.12.
Kamerarendszer szabályzat 2A. mell. - Dolgozói tájékoztató FRISSÍTVE: 2018.06.12.
Kamerarendszer szabályzat 2B. mell. - Jegyzőkönyv dolgozói tájékoztató megismeréséről
Kamerarendszer szabályzat 2C. mell. - Dolgozói tájékoztató FRISSÍTVE: 2018.06.12.
Kamerarendszer szabályzat 3. mell. - Kamerával megfigyelt területek FRISSÍTVE: 2018.06.12.
Kamerarendszer szabályzat 4. mell. - Megbízás adatfeldolgozói feladatok ellátására
Személyes adatok kezelése szabályzat
ARCHÍVUM
Egészségügyi Adatok Kezeléséről és Védelméről szóló Szabályzat FRISSÍTVE: 2022.04.13.
Egészségügyi Adatok Kezeléséről és Védelméről szóló Szabályzat 1. melléklet FRISSÍTVE: 2022.04.13.
Egészségügyi Adatok Kezeléséről és Védelméről szóló Szabályzat 2. melléklet FRISSÍTVE: 2022.04.13.
Egészségügyi Adatok Kezeléséről és Védelméről szóló Szabályzat 3. melléklet FRISSÍTVE: 2022.04.13.
Egészségügyi Adatok Kezeléséről és Védelméről szóló Szabályzat 4. melléklet FRISSÍTVE: 2022.04.13.
Egészségügyi Adatok Kezeléséről és Védelméről szóló Szabályzat 5. melléklet FRISSÍTVE: 2022.04.13.
Egészségügyi Adatok Kezeléséről és Védelméről szóló Szabályzat 6. melléklet FRISSÍTVE: 2022.04.13.
Egészségügyi Adatok Kezeléséről és Védelméről szóló Szabályzat 7. melléklet FRISSÍTVE: 2022.04.13.
Egészségügyi Adatok Kezeléséről és Védelméről szóló Szabályzat 8. melléklet FRISSÍTVE: 2022.04.13.
Egészségügyi Adatok Kezeléséről és Védelméről szóló Szabályzat 9. melléklet FRISSÍTVE: 2022.04.13.
Egészségügyi Adatok Kezeléséről és Védelméről szóló Szabályzat 10. melléklet FRISSÍTVE: 2022.04.13.
Egészségügyi Adatok Kezeléséről és Védelméről szóló Szabályzat 11. melléklet FRISSÍTVE: 2022.04.13.
Egészségügyi Adatok Kezeléséről és Védelméről szóló Szabályzat FRISSÍTVE: 2020.09.29.
Egészségügyi Adatok Kezeléséről és Védelméről szóló Szabályzat 1. melléklet FRISSÍTVE: 2020.09.29.
Egészségügyi Adatok Kezeléséről és Védelméről szóló Szabályzat 2. melléklet FRISSÍTVE: 2020.09.29.
Egészségügyi Adatok Kezeléséről és Védelméről szóló Szabályzat 3. melléklet FRISSÍTVE: 2020.09.29.
Egészségügyi Adatok Kezeléséről és Védelméről szóló Szabályzat 4. melléklet FRISSÍTVE: 2020.09.29.
Egészségügyi Adatok Kezeléséről és Védelméről szóló Szabályzat 5. melléklet FRISSÍTVE: 2020.09.29.
Egészségügyi Adatok Kezeléséről és Védelméről szóló Szabályzat 6. melléklet FRISSÍTVE: 2020.09.29.
Egészségügyi Adatok Kezeléséről és Védelméről szóló Szabályzat 7. melléklet FRISSÍTVE: 2020.09.29.
Egészségügyi Adatok Kezeléséről és Védelméről szóló Szabályzat 8. melléklet FRISSÍTVE: 2020.09.29.
Egészségügyi Adatok Kezeléséről és Védelméről szóló Szabályzat 9. melléklet FRISSÍTVE: 2020.09.29.
Egészségügyi Adatok Kezeléséről és Védelméről szóló Szabályzat 10. melléklet FRISSÍTVE: 2020.09.29.
Egészségügyi Adatok Kezeléséről és Védelméről szóló Szabályzat 11. melléklet FRISSÍTVE: 2020.09.29.
Egészségügyi Adatok Kezeléséről és Védelméről szóló Szabályzat
Egészségügyi Adatok Kezeléséről és Védelméről szóló Szabályzat 1. melléklet FRISSÍTVE: 2020.05.29.
Egészségügyi Adatok Kezeléséről és Védelméről szóló Szabályzat 2. melléklet
Egészségügyi Adatok Kezeléséről és Védelméről szóló Szabályzat 3. melléklet
Egészségügyi Adatok Kezeléséről és Védelméről szóló Szabályzat 4. melléklet
Egészségügyi Adatok Kezeléséről és Védelméről szóló Szabályzat 5. melléklet
Egészségügyi Adatok Kezeléséről és Védelméről szóló Szabályzat 6. melléklet
Egészségügyi Adatok Kezeléséről és Védelméről szóló Szabályzat 7. melléklet
Egészségügyi Adatok Kezeléséről és Védelméről szóló Szabályzat 8. melléklet
Egészségügyi Adatok Kezeléséről és Védelméről szóló Szabályzat 9. melléklet
Egészségügyi Adatok Kezeléséről és Védelméről szóló Szabályzat 10. melléklet
Egészségügyi Adatok Kezeléséről és Védelméről szóló Szabályzat 11. melléklet
Egészségügyi Adatok Kezeléséről és Védelméről szóló Szabályzat 1. melléklet
Kamerarendszer működtetésének szabályzata
Kamerarendszer szabályzat 1A. mell. - Tájékoztató a kamerával történő megfigyeléshez kapcsolódó adatkezelésről
Kamerarendszer szabályzat 1B. mell. - Tájékoztató a kamerával történő megfigyeléshez kapcsolódó adatkezelésről
Kamerarendszer szabályzat 1C. mell. - Tájékoztató a kamerával történő megfigyeléshez kapcsolódó adatkezelésről
Kamerarendszer szabályzat 1D. mell. - Tájékoztató a kamerával történő megfigyeléshez kapcsolódó adatkezelésről
Kamerarendszer szabályzat 2A. mell. - Dolgozói tájékoztató
Kamerarendszer szabályzat 2C. mell. - Dolgozói tájékoztató
Kamerarendszer szabályzat 3. mell. - Kamerával megfigyelt területek
2.2 A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

A Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet nem minősül hatóságnak, így hatósági ügyeket nem intéz.

2.3 Közszolgáltatások
2.3.1. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből biztosított közszolgáltatások megnevezése
Egészségügyi szolgáltatás

Ellátási területére kiterjedően a járó- és fekvőbetegek diagnosztikus és terápiás ellátása, rehabilitációja és követéses gondozása
2.3.2. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből biztosított közszolgáltatások tartalmának leírása
Fekvőbetegek aktív és krónikus ellátása, rehabilitációja, járó-betegek gyógyító és rehabilitációs szakellátása és egynapos ellátása az egyén gyógykezelése, életveszély elhárítása, a megbetegedés következtében kialakult állapot javítása vagy a további állapotromlás megelőzése érdekében.
2.3.3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből biztosított közszolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás
Az egészségügyi szolgáltatás igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás elérhető a „Szakrendeléseink” és a „Szakterületeink” menüpontok alatt.
2.3.4. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből biztosított közszolgáltatások díjának és az abból adott kedvezmények mértéke
Terítési szabályzat FRISSÍTVE: 2023.03.07.
Terítési szabályzat - függelék FRISSÍTVE: 2023.03.07.

2.4. A szerv nyilvántartásai
2.4.1. A közfeladatot ellátó szerv által saját fenntartású adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltetlen kérdőív) jegyzéke
A Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet adatbázisai, nyilvántartásai FRISSÍTVE: 2023.02.02.
2.4.2. A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái
A Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet alaptevékenysége keretében egészségügyi adatokat gyűjt és dolgoz fel.
2.4.3. A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatokhoz való hozzáférés módja
Tájékoztatás az egészségügyi dokumentációról készített másolatokhoz való hozzáférés rendjéről
Egészségügyi dokumentáció kikérő lap FRISSÍTVE: 2021.05.28.
2.4.4. A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatokról való másolatkészítés költségei
A másolatkészítés költségeit a Térítési díj ellenében igénybe vehető egészségügyi és egyéb szolgáltatások szabályzata 1. számú mellékletének 11. pontja tartalmazza.

2.5. Nyilvános kiadványok

A Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet nem rendelkezik nyilvános kiadványokkal.

2.6. Döntéshozatal, ülések

A Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet nem testületi formában működik, így nincsenek testületi ülések, döntések.

2.7. A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

A Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet nem testületi formában működik, így nincsenek testületi ülések, döntések.

2.8. Pályázatok

A pályázatok megtalálhatók a „Közérdekű közlemények / Legyen a munkatársunk” menüpont alatt.

2.9. Hirdetmények

Hírek, aktualitások FRISSÍTVE: 2023.02.01.

2.10. Közérdekű adatok igénylése
2.10.1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje
Közérdekű adatok megismerése, közzéteendő adatok nyilvánossága szabályzat FRISSÍTVE: 2023.02.03.
Közérdekű adatok megismerése, közzéteendő adatok nyilvánossága szabályzat - 1. számú melléklet FRISSÍTVE: 2023.02.03.
Közérdekű adatok megismerése, közzéteendő adatok nyilvánossága szabályzat - 2. számú melléklet FRISSÍTVE: 2023.02.03.
ARCHÍVUM
2.10.2. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve
Titkárság
2.10.3. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége (postacíme, földrajzi helye, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme)
Postacím: 9400 Sopron, Győri út 15.
Telefonszám: + 36-99/514-200
Telefaxszám: + 36-99/514-250
Elektronikus levélcím:
2.10.4. Az adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve
Intézményi Adatvédelmi Tisztviselő: Dr. Zsirai Erzsébet
elérhetőségei:
tel.: 99/514-398
2.10.5. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai
Közérdekű adatigénylésekkel kapcsolatos statisztika 2024. (II. negyedév) KÖZZÉTÉVE: 2024.07.04.
ARCHÍVUM
Közérdekű adatigénylésekkel kapcsolatos statisztika 2024. (I. negyedév) KÖZZÉTÉVE: 2024.04.04.
Közérdekű adatigénylésekkel kapcsolatos statisztika 2023. (IV. negyedév) KÖZZÉTÉVE: 2024.01.10.
Közérdekű adatigénylésekkel kapcsolatos statisztika 2023. (III. negyedév) KÖZZÉTÉVE: 2023.10.05.
Közérdekű adatigénylésekkel kapcsolatos statisztika 2023. (II. negyedév) KÖZZÉTÉVE: 2023.07.07.
Közérdekű adatigénylésekkel kapcsolatos statisztika 2023. (I. negyedév) KÖZZÉTÉVE: 2023.04.13.
Közérdekű adatigénylésekkel kapcsolatos statisztika 2022. KÖZZÉTÉVE: 2023.01.18.
Közérdekű adatigénylésekkel kapcsolatos statisztika 2022. (I.-II.-III. negyedév) KÖZZÉTÉVE: 2022.10.20.
Közérdekű adatigénylésekkel kapcsolatos statisztika 2022. (I.-II. negyedév) KÖZZÉTÉVE: 2022.07.11.
Közérdekű adatigénylésekkel kapcsolatos statisztika 2021. KÖZZÉTÉVE: 2022.01.10.
Közérdekű adatigénylésekkel kapcsolatos statisztika 2021. (III. negyedév) KÖZZÉTÉVE: 2021.10.28.
Közérdekű adatigénylésekkel kapcsolatos statisztika 2021. (II. negyedév) KÖZZÉTÉVE: 2021.07.14.
Közérdekű adatigénylésekkel kapcsolatos statisztika 2021. (I. negyedév) KÖZZÉTÉVE: 2021.04.08.
Közérdekű adatigénylésekkel kapcsolatos statisztika 2020. KÖZZÉTÉVE: 2021.01.12.
Közérdekű adatigénylésekkel kapcsolatos statisztika 2020. (III. negyedév) KÖZZÉTÉVE: 2020.10.28.
Közérdekű adatigénylésekkel kapcsolatos statisztika 2020. (I.-II. negyedév) KÖZZÉTÉVE: 2020.07.17.
Közérdekű adatigénylésekkel kapcsolatos statisztika 2019. KÖZZÉTÉVE: 2020.07.15.
Közérdekű adatigénylésekkel kapcsolatos statisztika 2019. (I.-II. negyedév) KÖZZÉTÉVE: 2019.07.15.
Közérdekű adatigénylésekkel kapcsolatos statisztika 2018. KÖZZÉTÉVE: 2019.01.28.
Közérdekű adatigénylésekkel kapcsolatos statisztika 2018. (III. negyedév) KÖZZÉTÉVE: 2018.10.03.
Közérdekű adatigénylésekkel kapcsolatos statisztika 2018. (II. negyedév) KÖZZÉTÉVE: 2018.07.06.
Közérdekű adatigénylésekkel kapcsolatos statisztika 2018. (I. negyedév) KÖZZÉTÉVE: 2018.06.12.
Közérdekű adatigénylésekkel kapcsolatos statisztika 2017. FRISSÍTVE: 2018.06.12.
Közérdekű adatigénylésekkel kapcsolatos statisztika 2016.
Közérdekű adatigénylésekkel kapcsolatos statisztika 2015.
Közérdekű adatigénylésekkel kapcsolatos statisztika 2014.
Közérdekű adatigénylésekkel kapcsolatos statisztika 2013
2.10.6. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek
A Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet nem rendelkezik a közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződései feltételekkel.
2.10.7. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél
A Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződésekkel nem rendelkezik.
2.11. Közzétételi listák
2.11.1. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös közzétételi lista
1. Közzéteendő adat: Várólista
Elrendelő jogszabály: a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 20/A. § (3) bekezdése
Elérhető a „Hasznos információk/Várólista” menüpont alatt

2. Közzéteendő adat: Térítési díjak
Elrendelő jogszabály: a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 25. § (1) bekezdése, a térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról szóló 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése
A térítési díjakat a 2.3.4. pontban található Térítési díj ellenében igénybe vehető egészségügyi és egyéb szolgáltatások szabályzata 1-5. számú mellékletei tartalmazzák.

3. Közzéteendő adat: A közbeszerzési eljárás eredményeként az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv, továbbá a fejezeti kezelésű előirányzat, elkülönített állami pénzalap terhére megkötött, nettó 100 millió forint teljesítési értéket meghaladó szerződések alapján teljesített kifizetés összege, közvetlen jogosultja és a kifizetés időpontja
Elrendelő jogszabály: az államháztartásról szóló törvény végrehajtására kiadott 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 6. mellékletének 12. pontja
Közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött, nettó 100 millió forint teljesítési értéket meghaladó szerződések FRISSÍTVE: 2024.07.12.

4. Közzéteendő adat: Az európai uniós társfinanszírozással bonyolított pályázatok esetében a nettó 100 millió forintot meghaladó, teljesített kifizetés összege, kedvezményezettje, és a kifizetés időpontja
Elrendelő jogszabály: az államháztartásról szóló törvény végrehajtására kiadott 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 6. mellékletének 13. pontja

A Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet ilyen összegű kifizetéseket nem teljesített.

2.11.2. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó egyedi közzétételi lista
A Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet nem rendelkezik egyedi közzétételi listával.
3. GAZDÁLKODÁSI ADATOK
3.1. A működés törvényessége, ellenőrzések
3.1.1. Vizsgálatok, ellenőrzések listája
Alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések listája 2023. KÖZZÉTÉVE: 2024.02.16.
Alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések listája 2022. KÖZZÉTÉVE: 2023.02.02.
Alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések listája 2021. KÖZZÉTÉVE: 2022.04.13.
Alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések listája 2020. KÖZZÉTÉVE: 2021.06.01.
Alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések listája 2019. KÖZZÉTÉVE: 2021.05.27.
Alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések listája 2018. KÖZZÉTÉVE: 2021.05.27.
Alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések listája 2017.
Alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések listája 2016.
3.1.2. Az Állami Számvevőszék ellenőrzései
ÁSZ 20176. sz. jelentés KÖZZÉTÉVE: 2020.09.24.
ÁSZ 18249. sz. jelentés
3.1.3. Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok
Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet intézkedési terve a 2023. beszerzési évre vonatkozóan KÖZZÉTÉVE: 2023.02.20.
Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet kiegészítő intézkedési terve a 2024. beszerzési évre vonatkozóan KÖZZÉTÉVE: 2024.04.03.

Egyéb ellenőrzésekre, vizsgálatokra vonatkozó adatok nem állnak rendelkezésre.
3.1.4. A működés eredményessége, teljesítmény
Indikátorok 2024 I. negyedév KÖZZÉTÉVE: 2024.06.12.
Indikátorok 2023 III. negyedév KÖZZÉTÉVE: 2024.01.19.
Indikátorok 2021 KÖZZÉTÉVE: 2023.02.02.
Indikátorok 2020 KÖZZÉTÉVE: 2021.05.04.
Indikátorok 2019 KÖZZÉTÉVE: 2020.09.25.
Indikátorok 2018 KÖZZÉTÉVE: 2019.10.07.
Indikátorok 2017 KÖZZÉTÉVE: 2019.10.07.
ARCHÍVUM
Indikátorok 2023 I. negyedév KÖZZÉTÉVE: 2023.07.27.
Indikátorok 2022 I-IV. negyedév KÖZZÉTÉVE: 2023.02.02.
Indikátorok 2022 I-III. negyedév KÖZZÉTÉVE: 2023.02.02.
Indikátorok 2021 I-II. negyedév KÖZZÉTÉVE: 2021.10.12.
Indikátorok 2020 I-III. negyedév KÖZZÉTÉVE: 2021.01.06.
Indikátorok 2020 I-II. negyedév KÖZZÉTÉVE: 2020.09.25.
Indikátorok 2019 I-III. negyedév KÖZZÉTÉVE: 2020.01.22.
Indikátorok 2019 I-II. negyedév KÖZZÉTÉVE: 2019.10.07.
3.1.5. Működési statisztika
A Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézetnek jelenleg nincs jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtési kötelezettsége.

3.2. Költségvetések, beszámolók
3.2.1. Éves költségvetések
A Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet éves (elemi) költségvetése 2024. FRISSÍTVE: 2023.05.16.
A Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet éves (elemi) költségvetése 2023. FRISSÍTVE: 2024.05.30.
A Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet éves (elemi) költségvetése 2022. FRISSÍTVE: 2022.06.21.
A Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet éves (elemi) költségvetése 2021. FRISSÍTVE: 2022.06.21.
A Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet éves (elemi) költségvetése II. 2020. KÖZZÉTÉVE: 2020.09.24.
A Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet éves (elemi) költségvetése I. 2020. KÖZZÉTÉVE: 2020.09.24.
A Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet éves (elemi) költségvetése II. 2019. KÖZZÉTÉVE: 2019.02.26.
A Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet éves (elemi) költségvetése I. 2019. KÖZZÉTÉVE: 2019.01.17.
A Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet éves (elemi) költségvetése 2018. FRISSÍTVE: 2019.03.01.
A Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet éves (elemi) költségvetése 2017.
A Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet éves (elemi) költségvetése 2016.
A Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet éves (elemi) költségvetése 2015.
A Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet éves (elemi) költségvetése 2014.
A Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet éves (elemi) költségvetése 2013.
ARCHÍVUM
3.2.2. Számviteli beszámolók
A Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet számviteli törvény szerinti beszámolója 2023. FRISSÍTVE: 2024.05.16.
A Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet számviteli törvény szerinti beszámolója 2022. FRISSÍTVE: 2024.01.23.
A Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet számviteli törvény szerinti beszámolója 2021. FRISSÍTVE: 2022.09.26.
A Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet számviteli törvény szerinti beszámolója 2020. FRISSÍTVE: 2022.06.21.
A Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet számviteli törvény szerinti beszámolója 2019. KÖZZÉTÉVE: 2020.09.24.
A Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet számviteli törvény szerinti beszámolója 2018. KÖZZÉTÉVE: 2019.05.06.
A Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet számviteli törvény szerinti beszámolója 2017. FRISSÍTVE: 2019.03.01.
A Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet számviteli törvény szerinti beszámolója 2016.
A Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet számviteli törvény szerinti beszámolója 2015.
A Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet számviteli törvény szerinti beszámolója 2014.
A Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet számviteli törvény szerinti beszámolója 2013.
ARCHÍVUM
3.2.3. A költségvetés végrehajtása
3.3. Működés
3.3.1. A foglalkoztatottak

A Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézetnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok 2024. II. negyedév KÖZZÉTÉVE: 2024.07.05.

ARCHÍVUM
A Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézetnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok 2024. I. negyedév KÖZZÉTÉVE: 2024.04.10.
A Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézetnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok 2023. IV. negyedév KÖZZÉTÉVE: 2024.01.23.
A Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézetnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok 2023. III. negyedév

KÖZZÉTÉVE: 2023.10.06.
A Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézetnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok 2023. II. negyedév

KÖZZÉTÉVE: 2023.07.12.
A Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézetnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok 2023. I. negyedév
KÖZZÉTÉVE: 2023.04.04.
A Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézetnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok 2022. IV. negyedév
KÖZZÉTÉVE: 2023.02.02.
A Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézetnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok 2022. III. negyedév
KÖZZÉTÉVE: 2022.10.19.
A Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézetnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok 2022. II. negyedév
KÖZZÉTÉVE: 2022.07.18.
A Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézetnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok 2022. I. negyedév
KÖZZÉTÉVE: 2022.05.18.
A Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézetnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok 2021. IV. negyedév
KÖZZÉTÉVE: 2022.03.10.
A Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézetnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok 2021. III. negyedév
KÖZZÉTÉVE: 2021.11.12.
A Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézetnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok 2021. II. negyedév
KÖZZÉTÉVE: 2021.08.18.
A Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézetnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok 2021. I. negyedév
KÖZZÉTÉVE: 2021.04.16.
A Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézetnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok 2020. év
KÖZZÉTÉVE: 2021.01.14.
A Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézetnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok 2018. év I. II. III. IV., 2019. I. II. III. IV., 2020. I. II. III. negyedév
KÖZZÉTÉVE: 2020.11.25.
A Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézetnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok 2018. év I. negyedév KÖZZÉTÉVE: 2018.06.04.
A Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézetnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok 2017. év IV. negyedév KÖZZÉTÉVE: 2018.04.13.
A Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézetnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok 2017. év III. negyedév
A Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézetnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok 2017. év II. negyedév
A Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézetnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok 2017. év I. negyedév
3.3.2. Támogatások
A Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet nem nyújt normatív, nem normatív, valamint céljellegű, fejlesztési támogatásokat.

3.3.3. Szerződések
Ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű szerződések listája FRISSÍTVE: 2024.07.12.
ARCHÍVUM
Ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű szerződések listája FRISSÍTVE: 2024.04.17.
Ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű szerződések listája FRISSÍTVE: 2024.01.15.
Ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű szerződések listája FRISSÍTVE: 2023.10.13.
Ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű szerződések listája FRISSÍTVE: 2023.06.30.
Ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű szerződések listája FRISSÍTVE: 2023.04.17.
Ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű szerződések listája FRISSÍTVE: 2023.01.17.
Ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű szerződések listája FRISSÍTVE: 2022.10.17.
Ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű szerződések listája FRISSÍTVE: 2022.07.20.
Ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű szerződések listája FRISSÍTVE: 2022.04.22.
Ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű szerződések listája FRISSÍTVE: 2022.02.01.
Ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű szerződések listája FRISSÍTVE: 2021.10.13.
Ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű szerződések listája FRISSÍTVE: 2021.07.15.
Ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű szerződések listája FRISSÍTVE: 2021.04.14.
Ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű szerződések listája FRISSÍTVE: 2021.01.07.
Ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű szerződések listája FRISSÍTVE: 2020.10.21.
Ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű szerződések listája FRISSÍTVE: 2020.07.20.
Ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű szerződések listája FRISSÍTVE: 2020.03.17.
Ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű szerződések listája FRISSÍTVE: 2019.07.09.
Ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű szerződések listája FRISSÍTVE: 2019.03.20.
Ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű szerződések listája FRISSÍTVE: 2019.02.08.
Ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű szerződések listája FRISSÍTVE: 2018.07.06.
Ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű szerződések listája
3.3.4. Koncessziók
A Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet nem írt ki koncessziós pályázatot, nem kötött koncessziós szerződést.

3.3.5. Egyéb kifizetések
A Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet ilyen kifizetéseket nem teljesített.

3.3.6. Európai Unió által támogatott fejlesztések
Az Európai Unió által támogatott fejlesztésekre vonatkozó adatok elérhetők a „Közérdekű közlemények/Fejlesztések, pályázatok” menüpont alatt.

3.3.7. Közbeszerzés
A közbeszerzési adatok elérhetők a „Közérdekű közlemények/Közbeszerzések” menüpont alatt. FRISSÍTVE: 2023.02.02.